Tuesday, April 24, 2007

Sajak : KUALI HITAM

Soalan Kefahaman :
1. Berdasarkan sajak kuali hitam ciptaan Zurinah Hassan nyatakan tema yang ingin dikemukan penyajak. ( 3 m)

2. Berikan 3 persoalan yang terdapat dalam sajak Kuali Hitam dengan mengemukan contoh yang sesuai. ( 9 m)

3. Nyatakan 2 latar tempat yang terdapat dalam sajak Kuali Hitam ( 6 m)

4. Nyakan intuisi dalam sajak Kuali Hitam. ( 3 m)

5. Dalam kuali hitam unsur simbolik digunakan dengan meluas, bincangkan . ( 3 m)

6. Apakah yang dimaksudkan dengan "Api telah padam" pada bahagian (3) rangkapa ke dua mukasurat 309. ( 3 m)

7. Bincangkan 3 gaya bahasa perbandingan yang terdapat dalam sajak. ( 9 m)

( Selamat menjawab- jangan asyik dengar lagu sahaja. MNH

No comments: