Monday, April 23, 2007

Kesusasteraan Melayu Moden

Sebagai gambaran masyarakat masa kini, ia dipaparkan melalui kegiatan penulisan yang indah yang melambangkan ketinggian budi bangsa Melayu

No comments: